ผู้เขียน หัวข้อ: โรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases)  (อ่าน 2107 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ winai.d

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5630
 • มิตรภาพคือการเริ่มต้น มาร่วมแชร์ความรู้กัน
  • ดูรายละเอียด
โรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases)
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 01:40:01 PM »
ความหมายและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

โรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases)

      หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว

โรคเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน (Work-related diseases)

      หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลโดยอ้อมจากการทำงาน สาเหตุปัจจัยประกอบหลายอย่างประกอบ (Multi-factorial disease) ไม่เกิดจากสารเคมีหรืออันตรายจากการทำงานโดยตรง แต่สารเคมีหรือวิธีการทำงานนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมนั้นเป็นมากขึ้น

ปัญหาเนื่องจากโรคจากการประกอบอาชีพ

1. ปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- การวินิจฉัยโรค
- ผลของการรักษาโรค
- การควบคุมป้องกันโรค
- มีข้อมูลทางด้านการตรวจร่างกายไม่เพียงพอ
- พื้นฐานทางสุขภาพของคนงานแตกต่างกัน
- ได้รับตัวเหตุโรคหลายอย่าง

2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

- ต่อผู้ทำงานและครอบครัวโดยตรง
- ต่อสถานประกอบการ และเจ้าของ
- ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเหตุของโรค
สาเหตุที่สำคัญ คือ
- ปัจจัยทางกายภาพ
- ปัจจัยทางเคมี
- ปัจจัยทางชีวภาพ
- ปัจจัยทางการยศาสตร์

2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ประกอบอาชีพ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้มากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
- เพศ
- อายุ
- สภาวะสุขภาพ
- ระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละวัน
- ระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติงาน
- ความรู้ความเข้าใจ ถึงอันตรายต่างๆ
- ความไวรับต่อการแพ้พิษหรือการเกิดโรค

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- สังคม --นายจ้าง หัวหน้างาน เพื่อนรวมงาน เพื่อนบ้าน
- เศรษฐกิจ --ต้องการค่าจ้างมาก คุณภาพชีวิตไม่ดี
- สิ่งแวดล้อมอื่นๆ -- สภาพที่อยู่อาศัย บริเวณรอบๆบ้าน

" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านการสร้างจิตสำนึก ...ความตระหนัก...ด้านความปลอดภัย
       JSA ,KYT ,BBS และ  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และเทคนิคทำมาตรฐาน 5 ส
                  " อุบัติเหตุ  เป็น  ศูนย์ "

ออฟไลน์ winai.d

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5630
 • มิตรภาพคือการเริ่มต้น มาร่วมแชร์ความรู้กัน
  • ดูรายละเอียด
Re: โรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 01:42:42 PM »
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการทำงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พรบ.แรงงาน พ.ศ. 2499
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2515
- การคุ้มครองแรงงาน
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
- กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง
3. พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักเกณฑ์การวินิจฉัย และการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ของผู้ป่วยหรือบาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงาน

++ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจร่างกายลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวง
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
- นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ให้มีการเก็บรักษาผลการตรวจไว้อย่างน้อย 2 ปี
- งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
** ต้องรายงานผลการตรวจภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผล**

1. มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงการเจ็บป่วย
- เวชระเบียน
- ผลและรายงานการชันสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรค
- ใบรับรองแพทย์
- ความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- การวินิจฉัยด้วยการรักษาทางการแพทย์พิสูจน์สาหตุของโรค
- อาการป่วยบางระยะสัมพันธ์กับการสัมผัสสิ่งแวดล้อม ที่มีปัจจัยคุกคามในพื้นที่สงสัย
- อาการป่วยบางระยะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเว้นจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยคุกคาม
- มีผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสลักษณะเดียวกันมากกว่า 1 ราย หรือ มีรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาสนับสนุน
- สอดคล้องกับการศึกษา / รายงานในคนและสัตว์ ก่อนหน้านี้

2. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรค
ให้อ้างอิงเอกสารทางการของ WHO, ILO และ เกณฑ์สากลขององค์กรต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ ตามลำดับ และเอกสารต้องเป็นฉบับปัจจุบัน หรือเล่มจะออกใหม่

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ

ให้ใช้ “คู่มือกำหนดแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ของคณะกรรมการที่ปรึกษาพนักงานเงินทดแทน กรมแรงงาน พ.ศ. 2525หรือจนกว่าจะมีฉบับใหม่ หรือเกณฑ์จากต่างประเทศ

การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
หลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน


1. หลักฐานประวัติของผู้ป่วย
- สัมภาษณ์ประวัติส่วนตัว
- สัมภาษณ์ประวัติการเจ็บป่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- สัมภาษณ์ประวัติครอบครัว

2. หลักฐานผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์
- การตรวจร่างกายทั่วไป
- การสอบถามการดำเนินของโรค
- การตรวจพิเศษ
- การตรวจตัวอย่างทางชีวภาพ

3. ปัจจัยเสี่ยง
- สำรวจวัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ
- ศึกษาชนิดของสารเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างขบวนการผลิตและสารที่ได้จากการผลิต
- ศึกษาขบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ

4. ข้อมูลทางระบาดวิทยา
หาข้อมูลที่สนับสนุนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับการได้รับสารจากการทำงาน เช่น วิเคราะห์อัตราความถี่ของการเจ็บป่วย และอัตราการตายของกลุ่มคนงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา รายงานการเกิดโรคในสถานประกอบการประเภทเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. การหาปัจจัยเสี่ยงร่วมหรือปัจจัยซ่อนเร้นที่ทำให้เกิดโรค
- มีปัจจัยร่วมหรือสาเหตุอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่เป็นส่วนส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคได้
- ดังนั้นการเกิดโรคของคนงานบางคนจึงไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว

**ในการสรุปผลว่าคนงานเป็นโรคจากการทำงานหรือไม่ จะต้องนำข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ผลดังนี้**

- คนงานเป็นโรคที่สงสัยจริง
- โรคที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยเสี่ยงในโรงงาน
- คนงานได้รับปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- ปริมาณของปัจจัยเสี่ยงและระยะเวลาที่คนงานเกี่ยวข้อง สามารถให้คนงานเป็นโรคได้
- ปัจจัยนอกงาน ไม่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคของคนงาน
- มีสถานการณ์อื่น ๆ ที่ควรนำมาร่วมพิจารณาหรือไม่ เช่น คนงานใช้เครื่องป้องกันไม่มีคุณภาพ วิธีการทำงานไม่ถูกต้อง มีการทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เป็นต้น
- หากข้อมูลดังกล่าว ส่งเสริมกันโดยตลอด แสดงว่าคนงานเป็นโรคจากการทำงานจริง

" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านการสร้างจิตสำนึก ...ความตระหนัก...ด้านความปลอดภัย
       JSA ,KYT ,BBS และ  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และเทคนิคทำมาตรฐาน 5 ส
                  " อุบัติเหตุ  เป็น  ศูนย์ "

ออฟไลน์ winai.d

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5630
 • มิตรภาพคือการเริ่มต้น มาร่วมแชร์ความรู้กัน
  • ดูรายละเอียด
Re: โรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 01:44:14 PM »
กลุ่มโรคจากการทำงานและหลักการป้องกันโรค

กลุ่มโรคจากการทำงาน

- โรคปอดและทางเดินหายใจ
- โรคผิวหนังและโรคมะเร็ง
- โรคพิษจากสารระเหยและสารทำละลาย
- โรคพิษจากโลหะหนัก
- โรคจากก๊าซพิษหรือไอกรด
- โรคจากสภาวะทางกายภาพ
- โรคจากพิษสารเคมีทางการเกษตร
- โรคจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

1. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
- Carpal tunnel syndrome
- De Quervain’s tenosynnovitis
- Cervical strain

2. ระบบทางเดินหายใจ
- Asbestosis - Asthma
- Silicosis - Bronchitis
- Bysisinosis - Upper airway irritation

3. ระบบประสาท
- Chronic encepalopathy
- Peripheral polyneuropathy
- Hearing loss

4. การติดเชื้อ
- ผ่านทางเลือด
- ผ่านทางอากาศ
- ผ่านทางการกิน

5. มะเร็ง
- Lung
- Liver
- Bladder

6. ผิวหนัง
- Contact dermatitis
- Irritant dermatitis

7. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
- Spontaneous abortion
- Sperm abnormalities
- Birth defects
- Developmental abnormalities

8. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- Coronary artery disease

9. ระบบทางเดินอาหาร
- Hepatitis

การป้องกันโรคจากการทำงาน

1. การสำรวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน
2. การตรวจสุขภาพคนงาน เมื่อแรกรับเข้าทำงาน
3. การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สวมใส่ขณะทำงาน
4. การฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของคนงาน
5. การให้ภูมิคุ้มกันโรคจากการทำงาน
6. การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพคนงาน

กิจกรรมในระยะก่อนปรากฏอาการของโรค

1. การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน
* การตรวจสุขภาพคนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
* การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. การสับเปลี่ยนงานให้คนงาน

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีอาการของโรคปรากฏขึ้น

1. การรักษาผู้ป่วย
2. การค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วย
3. หรือโรคจากการทำงาน
4. การเก็บสถิติการเจ็บป่วย

กิจกรรมภายหลังจากการบำบัดอาการโรค

1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
2. การตรวจสุขภาพก่อนรับกลับเข้าทำงานและการจัดหางานที่เหมาะสมให้ทำ

หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยได้ 2 ประเภท

1. การจัดบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนทำงาน
2. กิจกรรมที่ควบคุมปัจจัยสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
กลุ่มโรคจากการทำงานและหลักการป้องกันโรค

กลุ่มโรคจากการทำงาน

- โรคปอดและทางเดินหายใจ
- โรคผิวหนังและโรคมะเร็ง
- โรคพิษจากสารระเหยและสารทำละลาย
- โรคพิษจากโลหะหนัก
- โรคจากก๊าซพิษหรือไอกรด
- โรคจากสภาวะทางกายภาพ
- โรคจากพิษสารเคมีทางการเกษตร
- โรคจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

1. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
- Carpal tunnel syndrome
- De Quervain’s tenosynnovitis
- Cervical strain

2. ระบบทางเดินหายใจ
- Asbestosis - Asthma
- Silicosis - Bronchitis
- Bysisinosis - Upper airway irritation

3. ระบบประสาท
- Chronic encepalopathy
- Peripheral polyneuropathy
- Hearing loss

4. การติดเชื้อ
- ผ่านทางเลือด
- ผ่านทางอากาศ
- ผ่านทางการกิน

5. มะเร็ง
- Lung
- Liver
- Bladder

6. ผิวหนัง
- Contact dermatitis
- Irritant dermatitis

7. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
- Spontaneous abortion
- Sperm abnormalities
- Birth defects
- Developmental abnormalities

8. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- Coronary artery disease

9. ระบบทางเดินอาหาร
- Hepatitis

การป้องกันโรคจากการทำงาน

1. การสำรวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน
2. การตรวจสุขภาพคนงาน เมื่อแรกรับเข้าทำงาน
3. การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สวมใส่ขณะทำงาน
4. การฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของคนงาน
5. การให้ภูมิคุ้มกันโรคจากการทำงาน
6. การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพคนงาน

กิจกรรมในระยะก่อนปรากฏอาการของโรค

1. การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน
* การตรวจสุขภาพคนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
* การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. การสับเปลี่ยนงานให้คนงาน

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีอาการของโรคปรากฏขึ้น

1. การรักษาผู้ป่วย
2. การค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วย
3. หรือโรคจากการทำงาน
4. การเก็บสถิติการเจ็บป่วย

กิจกรรมภายหลังจากการบำบัดอาการโรค

1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
2. การตรวจสุขภาพก่อนรับกลับเข้าทำงานและการจัดหางานที่เหมาะสมให้ทำ

หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยได้ 2 ประเภท

1. การจัดบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนทำงาน
2. กิจกรรมที่ควบคุมปัจจัยสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านการสร้างจิตสำนึก ...ความตระหนัก...ด้านความปลอดภัย
       JSA ,KYT ,BBS และ  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และเทคนิคทำมาตรฐาน 5 ส
                  " อุบัติเหตุ  เป็น  ศูนย์ "