ผู้เขียน หัวข้อ: หมายกำหนดการพิธีการเปิดกีฬา ช.อ.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 22  (อ่าน 1567 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มานะ

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 136
  • ดูรายละเอียด
                          กำหนดพิธีการดำเนินรายการ
                         
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ช.อ.ป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
                      วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2555

เวลาที่กำหนด                            รายละเอียดรายการ                                                                       ผู้รับผิดชอบ
   
14.30 น.   -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามฟุตบอลเดินเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดเพื่อรอ เวลาพิธีเปิด                      สมชาย , วิเชียร, พรศักดิ์
               
   
14.55 น.   -   กรรมการ ช.อ.ป.ยืนคอยต้อนรับประธานพิธี ( ผู้ว่าราชการจังหวัด )                             กรรมการ ช.อ.ป.
              -   ประธานพิธีมาถึงบริเวณงาน   
                 -   วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมหาชัย  ( หากขบวนพาเหรดเข้าที่หมดแล้ว )         
   
15.00  น.  -  พิธีกรกล่าวเชิญ  ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับประธานพิธีและผู้รับเชิญร่วมงาน                       พิธีกร , วิชา
         
   
15.05  น. -   พิธีกรกล่าวเชิญประธานจัดงานและประธานพิธีไปที่โพเดียม 1,2                                   พิธีกร , วิชา
                    โดยประธาน ช.อ.ป. เดินเคียงข้างประธานพิธี   
   
                -  ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อประธานพิธี                                                        ปัญญา
   
 15.15  น. -   ประธานพิธีกล่าวตอบและให้โอวาท                                                                          ประธานพิธี
   
                 -   พิธีกรกล่าวเชิญประธานพิธีเดินไป ณ จุดปล่อยป้ายลูกโป่งสวรรค์                                      ประธานพิธี    พิธีกร , งานกีฬาฯ   
                 -   กรรมการ ช.อ.ป. / กรรมการจัดการแข่งขันเดินไปยืนหลังประธานพิธี                             กรรมการจัดงาน
                 -   ประธานพิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย   
                 -   วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์                                                                           วงโยธวาทิต
                 -   ช่างภาพ / สื่อมวลชน ถ่ายภาพประธานพิธีและกรรมการ                                            ช่างภาพ ช.อ.ป.
   
15.30  น. -   พิธีกรกล่าวเชิญประธานพิธีกลับเข้าที่นั่ง                                                              พิธีกร
   
              -   พิธีกรเชิญผู้แทนนักกีฬาและผู้เชิญธงจากขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่ที่กำหนด                               พิธีกร, สมชาย  ,ผู้เชิญ
                  เพื่อปฏิญาณตน ( ณ เวลานี้ควรทราบผลการพิจารณาผลการคัดเลือกขบวน   ธงทุกคน   
                  พาเหรดดีเด่น และผู้ถือป้ายสวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว )   
   
             -  พิธีกรกล่าวเชิญผู้แทนนักกีฬากล่าวปฏิญาณตนต่อประธานพิธี                                           พิธีกร , มานะ
   
               -   ผู้แทนนักกีฬา กล่าวปฏิญาณตนผู้เชิญธงกล่าวตามธง                                                        มานะ ,  ผู้เชิญ
   
15.40     -   พิธีกรกล่าวเชิญผู้เชิญธงเดินกลับเข้าสู่ที่ตั้งขบวนพาเหรดธง                                                    พิธีกร , ผู้เชิญ
   
              -   พิธีกรกล่าวเชิญประธานพิธีเดินมายืนที่ ป้ายพิธีเปิดการแข่งขัน( ประธาน                               ประธานพิธี
                  กรรมการตัดสินขบวนพาเหรด / ผู้ถือป้าย  ส่งผลการตัดสินให้พิธีกร )   
   
           -  พิธีกรกล่าวประกาศผลการตัดสิน                                                                                        พิธีกร
         
      ขบวนพาเหรด /  ผู้ถือป้าย                                                                                               ภัสราวรรณ
   
   
                   1.  ขบวนพาเหรดประเภทสร้างสรรค์                                                                 
                               รางวัลอันดับ 3    ได้แก่บริษัท …………………………………   
                               รางวัลอันดับ 2    ได้แก่บริษัท …………………………………   
                               รางวัลอันดับ 1    ได้แก่บริษัท …………………………………   
   
                  2.  ขบวนพาเหรดประเภทสวยงาม   
                             รางวัลอันดับ 3    ได้แก่บริษัท …………………………………   
                             รางวัลอันดับ 2    ได้แก่บริษัท …………………………………   
                             รางวัลอันดับ 1    ได้แก่บริษัท …………………………………   
                 3.  ผู้ถือป้ายสวยงาม   
                             รางวัลอันดับ 3    ได้แก่ นางสาว (คุณ ) ………………………   
                             รางวัลอันดับ 2    ได้แก่ นางสาว (คุณ ) ………………………   
                             รางวัลอันดับ 1    ได้แก่ นางสาว (คุณ ) ………………………   
   
                  -   พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานพิธี   พิธีกร   
      
                  -   พิธีกรกล่าวเชิญประธานชมรมฯ  มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานพิธี                                      พิธีกร , ประธานพิธี
   วิชา , ภัสราวรรณ
   
16.00  น. -  พิธีกรกล่าวเชิญประธานพิธี กลับเข้าที่นั่ง                                                                                       พิธีกร
                -   พิธีกรกล่าวเชิญชวนประธานพิธีและผู้รับเชิญได้ชมขบวนพาเหรด                                               
                     เดินผ่านประธานพิธี(ผู้ถือป้ายหันป้ายมาทางประธานขณะเดินผ่าน   
                     ผู้เชิญธงลดธงลงเพื่อเคารพประธานพิธี  )   
                 (   พิธีกรควรอธิบาย ถึงผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการด้วยพอสังเขป   )   
   
             -  วงโยธวาทิตเดินออกปิดท้ายขบวนพาเหรด                                                                             วงโยธวาทิต
   
               -  พิธีกรกล่าวขอบคุณส่งท้าย เสร็จสิ้นพิธีการ                                                                                 พิธีกร
               -  ประธานพิธีอาจสันถวไมตรีพอสมควรเสร็จแล้วเดินทางกลับ ( กรรมการทุกท่านส่งประธานพิธี )   
   
   
ข้อมูล สำหรับสื่อมวลชน   
   
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ช.อ.ป.สัมพันธ์ ครั้งที่  22   
   
วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2555   
   
ประธานพิธี                               นางวนิดา   บุญประคอง    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   
   
ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู   นายวิชา   สุขุมาวาสี    ( ผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน )   
   
ประธานจัดการแข่งขัน                นายปัญญา  จันทอาภรณ์  ( กล่าวรายงานต่อประธานพิธี )   
   
วัตถุประสงค์การแข่งขัน   
                -   ส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี   
                -   ส่งเสริมการสร้างพลานามัย แก่พนักงาน   
                -   เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร   
   
   
ระยะเวลาการแข่งขัน         วันที่   4  กุมภาพันธ์ -  30  มีนาคม  2555   
สถานที่แข่งขัน              สนามฟุตบอลโรงงานสังกะสีไทย และลานอเนกประสงค์นิคมอุตสาหกรรมบางปู                               
   
ประเภทกีฬา      
         -       ฟุตบอล 7 คน (ชาย)   
         -       เซบัคตะกร้อ (ชาย)   
         -       วอลเล่ย์บอล ( ชาย / หญิง )   
         -       แบดมินตัน (ชาย / หญิง )   
   
จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน   สมาชิกชมรมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 64 บริษัท   
   
มีการประกวดขบวนพาเหรดดีเด่น                
        -     รางวัลประเภทสวยงาม  3  รางวัล   
        -     รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์   3  รางวัล            
   
  การประกวดผู้ถือป้ายสวยงาม       
       -     รางวัล  3   รางวัล   
   
   
   
กรรมการชมรมฯ ด้านกีฬา  กีฬาสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้อภัยกันครับ

ออฟไลน์ winai.d

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5651
 • มิตรภาพคือการเริ่มต้น มาร่วมแชร์ความรู้กัน
  • ดูรายละเอียด
Re: หมายกำหนดการพิธีการเปิดกีฬา ช.อ.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2012, 01:09:16 PM »
มาร่วมกันนะครับ
" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านการสร้างจิตสำนึก ...ความตระหนัก...ด้านความปลอดภัย
       JSA ,KYT ,BBS และ  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และเทคนิคทำมาตรฐาน 5 ส
                  " อุบัติเหตุ  เป็น  ศูนย์ "
ID:win1791  มือถือ 085 5101 555

ออฟไลน์ MR.bundit

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 16
 • จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  • ดูรายละเอียด
Re: หมายกำหนดการพิธีการเปิดกีฬา ช.อ.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 06:34:48 PM »
สามัคคีคือพลัง..ขอเป็นส่วนหนึ่งในด้านสนามฟุตบอลและระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยคนครับ :-\